Yhteys­tie­dot

TTH Tur­va­ta­pa Tapa­ni Har­ti­kai­nen Ky

Olet­ko kiin­nos­tu­nut työ­tur­val­li­suus­pal­ve­luis­tam­me? Ota yhteyt­tä lomak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen tapani.hartikainen@turvatapa.fi. Olem­me sinuun yhtey­des­sä parin päi­vän sisällä.

Yhteys­hen­ki­lö
Tapa­ni Hartikainen

Puhe­lin
050 5547 370

Säh­kö­pos­ti
tapani.hartikainen(at)turvatapa.fi

Osoi­te
Puu­ron­sil­män­tie 15
71720 Käär­me­lah­ti

Y-tun­nus
2709744-7